Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Ola Kårén ·

  Miljömedvetna gör skillnad på kol från förnyelsebara eller fossila bränslen

  Precis som Amanda Tas skriver så är klimatfrågan mycket komplex. Skogsbrukets positiva betydelse är självklar för många, för andra inte. Och det blir inte enklare när man blandar in fler motiv, som till exempel behovet av att värna biologisk mångfald. I sitt svar hänvisar Tas till ett antal studier. Problemet med all vetenskap är att det nästan alltid går att hitta studier som stödjer ens bakomliggande motiv eller värderingar. Flera av de listade studierna har kritiserats hårt av andra forskare. Se exempelvis: http://science.sciencemag.org/content/351/6273/597/tab-e-letters

  Att man kommer till olika slutsatser beror oftast på att forskarna har gjort olika systemavgränsningar, till exempel vilken tidsperiod man studerat. En annan anledning till skillnader är att man helt enkelt inte beaktar att det skiljer stort i hur biobränslen produceras i landet eller regionen i fråga. I Sverige kommer nästan alla biobränslen från skogen från restprodukter från skogen eller skogsindustrin, eller från trä som återvunnits från till exempel rivningsvirke. Resten används för att producera en lång rad produkter som kan ersätta mer klimatskadliga material eller bränslen. I slutändan kan produkterna från skogen bli energi genom att de kan återvinnas. Vi har aldrig, och kommer aldrig att producera skog enbart för att elda upp den eller göra energi av den. När klimateffekten av biobränsle från svenska skogar studeras måste naturligtvis detta beaktas. En lång lista med studier som stödjer ens argument emot – eller för - biobränslen för därför inte frågan framåt, om inte jämförelserna är relevanta. I en av studierna visar Holtsmark (2015) att det är bättre för klimatet att förbränna fossila bränslen än att elda upp en 100-årig granskog. Bekymmersamt? Nej, lyckligtvis sysslar vi inte med sådan kapitalförstöring i Sverige.

  Att argumentet ”Atmosfären gör inte skillnad på kol från förnyelsebara eller fossila bränslen” framförs av både förespråkare av fossila bränslen, klimatförnekare och av Tas själv är problematiskt. Självklart är det en avgörande skillnad på att utvinna och förbränna kol som varit bundna i jordens inre i miljontals år, mot att cirkulera kol som kommer från biomassa och tas upp igen i växtliga skogar.

  Den brukade skogen motverkar klimatförändringarna genom att bidra med ett stort flöde av skogsråvaror som kan användas för att substituera andra material och fossila bränslen samtidigt som kolförrådet i skog och mark bibehålls eller ökar.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang