Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Ola Kårén · Skogsvårdschef

  Brukad skog bättre för klimatet

  Man kan med fog påstå att det är precis tvärtom, det är bättre för klimatet att vi brukar skogen. Det ger mer växtkraftiga skogar som binder mer koldioxid och framförallt kan råvaror och energi från skogen ersätta mer klimatpåverkande produkter som till exempel plast, stål, betong och i framtiden även drivmedel.

  Detta är mycket väl studerat. Att hänvisa till att 800 "forskare" skriver under ett upprop väger för var och en med insikter om vetenskap inte särskilt tungt. Man måste naturligtvis skilja på forskning och tyckande, oavsett om vad tyckaren titulerar sig som.

  Resultatet av ett flerårigt svenskt forskningsprogram finns här:
  https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/nyheter-fran-future-forests/2014/4/aktivt-skogsbruk-gor-storst-klimatnytta/ (via SLU)

  Frågan om hur vi bäst skyddar skogens alla arter är ett annat ämne. Kalhyggesfritt skogsbruk är tyvärr inte en patentlösning för alla arter, lika lite som det är det för klimatet. För att beakta både klimat och arter behövs både brukad skog som sköts med god miljöhänsyn, skydd av skog och aktiva åtgärder som naturvårdsbränning. Detta är viktiga delar av skogscertifieringen, som alla större skogsföretag och många enskilda skogsägare har valt att ansluta sig till.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang