Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Dag Lindgren ·

    Sluta propagera för avskaffad flygskatt!

    Flygskatten ger omedelbar reduktion av flyget och därmed omedelbart på utsläppen. Det tydliggör att statsmakterna avser att minska flygets klimatpåverkan i närtid. Skatten skall inte avskaffas men kompletteras, få ändrad utformning och höjas. Det är bra att först se effekterna av flygskatten och de kan inte utvärderas förrän sommaren 2019. Då kan skattens/avgifternas/flygets egna insatser senaste åren utvärderas i ett paket för statsmakternas åtgärder att ytterligare reducera flygets klimatutsläpp från början av 2020.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang