Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Göran Rönning · Skoglig debattör

    Dialog- Målbilder-tomma ord vars syfte är att manipulera verkligheten

    Senaste trixet från skogsbruket är att uppfinna nya ord, vars enda syfte är att med förhalningstaktik förhindra att Skogsvårdlagen skärps. En skärpning av skogsvårdslagen med straffpåföljder skulle nämligen innebära att skogsbruket som enda näring i landet skulle tvingas följa gällande regler och lagar. I dag råder nämligen SKOGSPOLITISK RÄTTSRÖTA - i praktisk handling innebär detta att Svenskt Skogsbruk är straffriförklarade. Skogsbruket kan nämligen medvetet bryta mot Skogsvårdslagen, EU:s Vattendirektiv, Miljöbalken, Brottsbalken utan några som helst straffpåföljder- vilket är rättsvidrigt. Ingen annan näring i landet kan så som skogsbruket totalt strunta i gällande regler och lagar. Detta är så anmärkningsvärt att flera jurister frågar sig hur detta kan vara möjligt. Någon gång måste väl ändock Sveriges Miljöåklagare våga sätta ner foten och väcka åtal mot en verksamhet som är juridiskt klassad som Miljöfarlig Verksamhet.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang