Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Berit Vennström ·

    Statliga bostadsskatten

    Staten har inga kostnader för bostadsbyggandet i kommunerna utan de som har kostnaderna för vatten el avlopp i bostadsområdena är ju kommunerna och då ska naturligtvis dessa intäkter gå till kommunerna direkt istället för ev indirekt från staten så det är helt riktigt att husägarna ska betala en kommunal bostadsavgift. Nuvarande regering avskyr allt som tar pengar från deras kassa. Då kan de inte lova allt åt alla hela tiden. Finansministern menar att rut och rot är dåligt för att hon inte får tillgång till dessa pengar själv. Maktfullkomligheten personifierad.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang