Peter Weiderud

Foto: Catarina Axelsson, Regeringskansliet

Direktör för Svenska institutet i Alexandria, Egypten

Utbildning: Journalistik (Stockholms uni. 1981-1982), freds- och konfliktvetenskap (Uppsala uni. 1986-1987)

Född 16 oktober 1957, Karlstad

Hemsida

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang