Karin Möller

Foto: Stina Olsson/Region Halland

Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland

Utbildning Fil.dr i medicin (Göteborgs uni. 2004)

Född 14. mars 1962, Helsingborg

Hemsida

Pröva utbildning gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang