Ingemar Hansson

Foto: Johan Jeppsson

Generaldirektör för Skatteverket

Utbildning Fil.dr i nationalekonomi (Lunds uni. 1981)

Född 12. augusti 1951, Hököpinge, Vellinge kommun

Pröva utbildning gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang