Fredrik Larsson (50)

Regionstyrelsens ordförande (M) Region Värmland, ledamot SKR:s beredning för digitalisering
Utbildning: Studier i statsvetenskap och hållbar utveckling (Karlstads uni.), studier i lantbruk (Naturbruksskolan Sötåsen)
Födelseort: Säffle

10 december 1971 Hemsida Icon / Social / Twitter

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget