Ytterligare ett fackförbund ansluter till fackcenter för papperslösa

Flera svenska fackförbund samarbetar för att stärka papperslösas ställning på arbetsmarknaden. Nu har ytterligare ett fackförbund anslutit sig.

Anna Troberg är glad över att DIK:s förbundsstyrelse har beslutat att fackförbundet ska gå med i Fackligt center för papperslösa. 
Anna Troberg är glad över att DIK:s förbundsstyrelse har beslutat att fackförbundet ska gå med i Fackligt center för papperslösa. Foto: Alexander Donka/DIK

Fackligt center för papperslösa (FCFP) samlar flera fackförbund inom LO, TCO och Saco. Nu har även fackförbundet DIK, anslutit sig. Hos FCFP kan bland andra asylsökande, EU-medborgare, EU-medborgare med särskilda behov och nyanlända invandrar söka rådgivning om arbetsrelaterade frågor. FCFP uppskattar att det finns mellan 30 000 och 50 000 papperslösa i Sverige i dag.

– Vi behöver vara många inom fackföreningsrörelsen som i en orolig tid både skyddar och försvarar de grupper i samhället som har det allra svårast. Jag är därför glad att kunna välkomna DIK till vår förening, säger FCFP:s ordförande Bengt Sandberg i ett pressmeddelande.

Fackförbundet DIK samlar personer som arbetar inom kultur, kommunikation och reklam.

– Vi lever i en orolig värld. Repressiva politiska förslag hotar på både kort och lång sikt vårt öppna demokratiska samhälle. Det drabbar alla, men i synnerhet redan sårbara och utsatta grupper. DIK och fackföreningsrörelsen har ett ansvar att med vår samlade styrka visa att vi tror på ett annat och bättre samhälle utifrån våra fackliga grundvärderingar, säger Anna Troberg, DIK:s förbundsordförande.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00