Forskare delar på 161 miljoner för att förbättra äldres hälsa

Myndigheten Forte har beviljat bidrag till tre program och 19 projekt som bedriver forskning för att förbättra omsorgen för äldre.

Sofie Wallerström, forskningssekreterare på Forte, tycker att bidragen har fördelats väl mellan projekten och att det finns en mångfald. 
Sofie Wallerström, forskningssekreterare på Forte, tycker att bidragen har fördelats väl mellan projekten och att det finns en mångfald. Foto: Rickard Eriksson/Forte

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – initierar och finansierar forskning inom hälsa och arbetsliv. I år utlystes forskningsbidrag för forskning för ett mer jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande. 65 ansökningar inkom, men tre program och 19 projekt tilldelas medel.

De tre forskningsprogrammen sträcker sig över sex år och tilldelas över 20 miljoner var. Ett av programmen går ut på att skapa ett instrument för att bedöma ensamhet hos äldre och drives av forskare vid Karolinska institutet. Ett av de 19 projekten ska bland annat undersöka vilka effekter digital nattillsyn har haft.

– De 19 treåriga forskningsprojekten täcker många viktiga frågor. De ska undersöka allt ifrån hur par som lever med demens kan stödjas och behandling av depression hos äldre, till social isolering hos äldre hbtq-personer och utveckling av självmordspreventiva samtalsstöd, säger Sofie Wallerström, forskningssekreterare på Forte, i ett pressmeddelande.

Altinget logoOmsorg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget omsorg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00