Debatt

Stärk rätten till färdtjänst, Andreas Carlson

Utredningen från Trafikanalys pekar på att det har skett glidningar i tillämpningen av lagen. Det enda rimliga är att Andreas Carlson agerar för att stärka rätten till färdtjänst, skriver Kadir Kasirga (S), riksdagsledamot.

Andreas Carlson måste agera för att stärka rätten till färdtjänsten, skriver Kadir Kasirga (S). 
Andreas Carlson måste agera för att stärka rätten till färdtjänsten, skriver Kadir Kasirga (S). Foto: Fredrik Sandberg/TT
Kadir Kasirga
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Även om ens syn inte fungerar väl ska ens vardag fungera väl. Här är färdtjänst en viktig komponent för att de med synnedsättningar både ska kunna göra ärenden och kunna åka till nära och kära – allt det som hör livet till. Men färdtjänsten har inte fungerat så bra som den borde. Därför gav den tidigare socialdemokratiska regeringen i mars 2022 ett uppdrag till myndigheten Trafikanalys att utreda villkoren för färdtjänsttillstånd enligt lagen om färdtjänst.

Detta sedan allt fler regioner nekade färdtjänsttillstånd till synskadade.

Den socialdemokratiska regeringen uppmärksammade detta och kritiserade regionerna för deras hårda tolkning av lagen. Syftet med uppdraget var att förtydliga vilka kriterier som ska beaktas vid prövning av rätt till färdtjänst.

Trafikanalys slutredovisade uppdraget den 31 mars 2023 genom rapporten Tydligare kriterier för färdtjänsttillstånd – redovisning av regeringsuppdrag, med förslag för att stärka funktionshindrades rätt till färdtjänst som föreslås träda i kraft i juni 2024.

Glidningar i lagen

Utredningen fastslår att det har skett glidningar i tillämpningen av lagen som inte varit avsedda eller önskvärda – som inneburit att vissa grupper av personer med funktionsnedsättning inte får tillstånd till färdtjänst trots uppenbara svårigheter. Utredaren lämnar också andra förslag för regeringen att se över.

Moment 22

Det senaste exemplet från Kronoberg där den 16-åriga synskadade Melvin Johanssons strid om rätten till färdtjänst återigen aktualiserar hur människor hamnar i moment 22.

Att människor i uppenbart behov av färdtjänsttillstånd nekas innebär ofta onödiga hinder för arbete, fritid och familjeliv, och att den av riksdagen antagna strategin för funktionshinderspolitiken sätts åt sidan. Oaktat de övriga förslag som lämnas i utredningen måste det vara angeläget att uppenbara fel i lagstiftningen rättas till.

Den nuvarande regeringens passivitet i denna fråga och särskilt med tanke på när det redan finns färdiga förslag från en färdig utredning väcker frågetecken. Det enda rimliga och som förväntas är att ministern Andreas Carlson agerar i frågan för att säkra och stärka rätten till färdtjänsten.

Nämnda personer

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister (KD), ledamot i partistyrelsen
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00