Unicef Sverige har fått ny ordförande

Georg Andrén är landshövding i Värmland sedan 2019. Nu är han även ordförande för Unicef Sverige. 

Under Unicef Sveriges årsstämma den 24 maj valdes en ny styrelse. Jamie Bolling, Johanna Zenk Palmborg och Cecilia Wallerstedt valdes till nya styrelseledamöter och Georg Andrén valdes till styrelsens nye ordförande. Han efterträder Maj-Inger Klingvall som har varit ordförande i sex år.

I dag är Georg Andrén landshövding i Värmland. Dessförinnan kom han från posten som generalsekreterare för Diakonia. Han har dessutom varit Sveriges ambassadör i Guatemala och har tidigare arbetat för Sida.

– Unicef Sverige fungerar väldigt väl idag, så jag kommer inte att komma in och göra några stora förändringar. Men viktigt för mig är att Unicef Sverige fortsätter vara en stark röst inom Unicef globalt, samt att vi fortsätter prioritera partnerskap med näringslivet, där jag förstår att företag verkligen ses som medaktörer för förändring snarare än givare, säger Georg Andrén i en intervju på Unicefs hemsida.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00