Sverige ny ordförande för Östersjökonferens

I samband med den – digitala – parlamentariska Östersjökonferensen den 24 augusti, tog Sverige över ordförandeklubban från Litauen.

Sverige övertar ordförandeskapet i ett år framåt och den svenska delegationens ordförande, riksdagsledamot Pyry Niemi (S), blir därmed president för BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference). Nästa parlamentariska Östersjökonferens är planerad att hållas i Stockholm i augusti nästa år.

Det svenska ordförandeskapet går under rubriken "Sustainable democracy – how to face a changing world" och ska fokusera på olika aspekter av demokrati, folklig förankring, tillit och politiskt deltagande.

Nämnda personer

Pyry Niemi

Riksdagsledamot (S), ordförande EU-nämnden
Fil.kand i samhällsplanering (Stockholms uni. 1990) fil.mag i kulturgeografi (Stockholms uni. 2004)

    Politik på allvar
    Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
    Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor