Om  
Anna-Lena Blomkvist
Johnny Svedin
Mona Olin

SD-ledamöter lämnar socialutskottet

Sverigedemokraternas Anna-Lena Blomkvist och Johnny Svedin lämnar sina ordinarie platser som ledamöter i socialutskottet.

Axel Hyttnäs Telin

Anna-Lena Blomkvist har suttit som ledamot i socialutskottet sedan hon valdes in till riksdagen för ett år sedan.

Nu lämnar hon för att i stället ta plats i kulturutskottet. Hon överger dock inte sitt gamla utskott helt och hållet, då hon blir kvar som suppleant.

Lämnar gör också Johnny Svedin, som nu ska arbeta som suppleant för näringsutskottet och EU-nämnden.

De ersätter

Mona Olin, tidigare ledamot i socialförsäkringsutskottet, och Carita Boulwén, tidigare suppleant för både socialutskottet och socialförsäkringsutskottet tillträder nu som nya ledamöter.

Partiet företräds även av Carina Ståhl Herrstedt och Angelica Lundberg.

Nämnda personer

Anna-Lena Blomkvist

Riksdagsledamot (SD), förbundssekreterare SD-Kvinnor

Johnny Svedin

Riksdagsledamot (SD)

Mona Olin

Riksdagsledamot (SD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00