Nationalekonom blir den första SNS-pristagaren

Johanna Rickne får SNS-priset för sin forskning och förmåga att nå ut med sina resultat. Prissumman är på 200 000 kronor och det är första gången priset delas ut.

Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS) vill bidra till debatt och beslutsfattande genom forskning och bokutgivning. I år är det första gången som organisationen delar ut utmärkelsen SNS-priset.

Priset ska delas ut vartannat år till en person som har doktorsexamen, är verksam vid universitet eller högskola och som inte är äldre än 45 år. Syftet är att inspirera andra forskare genom att lyfta fram exempel på forskare som har lyckats att nå ut med sin forskning. Prissumman är på 200 000 kronor. 

Årets pristagare är Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. I motiveringen beskriver juryn att ”Johanna Rickne är en förebild som har bidragit till att frågor om jämställdhet fått en mer framträdande plats i det offentliga rummet och bland makthavare”.

Johanna Rickne fokuserar på integration, jämställdhet och väljarbeteenden och hennes forskning har publicerats i tidskrifter och kommunicerats genom samarbeten med samhällsaktörer och tankesmedjor. 

De tre andra finalisterna, Martin Kragh, Lisa Laun och Amir Rostami, får dela på ett gemensamt andrapris med en prissumma på 25 000 kronor.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00