Om  
Carl Fredrik Graf

Landshövding ska utreda kommunernas ansvar för beredskapen

Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län, får regeringens uppdrag att utreda vilket grundläggande beredskapsansvar kommuner och regioner bör ha inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. 

Johanna Alskog

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats väsentligt med anledning av Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. Med anledning av det finns ett stort behov av att se över kommuners och regioners grundläggande beredskapsansvar, enligt ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M).

– Kommuner och regioner har ett mycket omfattande samhällsansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. I dag regleras detta i en lagtext som togs fram i en helt annan tid, då hotet om krig var fullständigt otänkbart. Därför är det mycket glädjande att regeringen i dag beslutat att tillsätta en utredare som analysera detta, säger han i ett pressmeddelande.

Utredare blir landshövding Carl Fredrik Graf.

Sista datum för Graf att lämna sina förslag till försvarsdepartementet är den 29 mars 2024.

Nämnda personer

Carl Fredrik Graf

Landshövding i Östergötland
Fil. mag i pedagogik

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00