Om  
Linda Zachrison
Jeanette Gustafsdotter

Kulturutredare ska snabba på återstarten

Linda Zachrison, som ledde den statliga utredningen om kulturens återstart, har utsetts till särskild samordnare för arbetet med att snabba på omstarten på kulturområdet.

Utredningen ”Från kris till kraft - Återstart för kulturen” (SOU 2021:77) som tillsattes i slutet av 2020 har nyligen varit ute på remiss och granskats av 165 instanser. Nu inleds arbetet med att sjösätta de ekonomiska beslut som tagits och se till att återstarten sker så effektivt som möjligt. I samband med återstarten tidigareläggs exempelvis utbetalningarna av krisstöden på två miljarder kronor.

– Vi gör en kraftfull återstart nu och det förkortar förhoppningsvis slutet av återstarten. Vi är dock väl medvetna om att det här är en lång process som vi kommer att få arbeta med under lång tid, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter, till TT.

Zachrison ska leda samordningen på uppdrag av regeringen under tre månader, mellan den 1 mars till 31 maj. Hon har tidigare varit Sveriges kulturråd i Washington, vd för Cirkus Cirkör och politiskt sakkunnig vid kulturdepartementet.

Nämnda personer

Linda Zachrison

Tillträdande konstnärlig ledare Göteborgs stadsteater
Fil. kand i film- och teatervetenskap (Stockholms uni.)

Jeanette Gustafsdotter

Ersättare, kulturnämnden Stockholms stad.
Jur. kand i medierätt (Uppsala uni., 1992), journalistexamen (Mittuniversitetet, 1993)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget