Om  
Thomas Persson

De blir experter i Läroplansutredningen

Nu har regeringen presenterat vilka som kommer att ingå som sakkunniga och experter i den Läroplansutredning som tillsattes i december 2023.

Foto: Carolina Byrmo/TT
Albin Bohlin

I december 2023 tillsatte regeringen utredningen En tydligare kunskapsinriktning i läroplanerna (Dir. 2023:173), med syftet att se över hur läroplanerna kan ändras för att ”skapa bättre förutsättningar för elevers lärande och kunskapsutveckling”. Det ska, enligt direktivet, ske genom ”en tydlig kunskapsinriktning med fokus på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassning efter barns kognitiva utveckling och skilda förutsättningar”.

Utredningen kommer att ledas av Thomas Persson, tidigare generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Nu har regeringen presenterat vilka som kommer att delta i utredningen som sakkunniga och experter.

– Det behövs en ny syn på kunskap i svensk skola. Ett viktigt steg är att få på plats läroplaner som är tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper. Jag är därför glad över att kunna koppla experter och sakkunniga med både bred och djup kunskap till utredningen, säger skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande.

De blir sakkunniga och experter:

 • Inger Enkvist, professor emerita vid Lunds universitet
 • Linda Fälth, professor vid Linnéuniversitetet
 • Christopher Gillberg, professor vid Göteborgs universitet
 • Agneta Gulz, professor vid Lunds universitet och Linköpings universitet 
 • Ola Helenius, professor vid Göteborgs universitet
 • Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet 
 • Jonas Linderoth, professor vid Göteborgs universitet
 • Linnéa Lindquist, biträdande rektor 
 • Håkan Sjöberg, lärare och universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet
 • Anna-Karin Wyndhamn, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet

Uppdraget ska redovisas senast i februari 2025.

Utredaren ska bland annat:
 • lämna förslag som stärker betydelsen av faktakunskaper och andra grundläggande ämneskunskaper,
 • lämna förslag på hur progressionen mellan årskurser bättre kan anpassas efter barns kognitiva utveckling,
 • lämna förslag på hur läroplanerna bättre kan anpassas till olika elevgruppers kognitiva förutsättningar att nå betygskriterierna, särskilt för betyget E,
 • lämna förslag på hur de praktiskt-estetiska ämnena ska inriktas på praktiska färdigheter och förmågor i relation till teoretiska kunskaper,
 • lämna förslag på hur de inledande delarna (del 1 och 2) i läroplanerna bör ändras, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag, eller förslag på principer, riktlinjer och exempel som kan ligga till grund för fortsatt författningsarbete.

Nämnda personer

Thomas Persson

Utredare för En tydligare kunskapsinriktning i läroplanerna, vice ordförande Kungliga tekniska högskolan
Lärare (Göteborgs uni. 1985)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024