Vinnare av SOM-priset 2019

Klara Persson blir årets vinnare av SOM-institutets nationella studentuppsatspris. 

Klara Persson får priset för sin masteruppsats Den politiska tillitens skillnader - En kvantitativ studie av tillitslandet Sverige. Uppsatsen handlar om politisk tillit i Sverige och hur den skiljer sig mellan utrikes och inrikes födda personer. Hennes resultat visar att skillnader mellan olika personer i låg grad förklaras av var personen är född. Snarare är det andra faktorer som spelar roll, såsom kön, partipolitisk preferens och politiskt intresse. 

Persson examinerades vid Lunds universitet i januari 2019. Som pris tilldelas hon ett stipendium på 8000 kronor. 

Tillbaka till namnnytt »

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang