Två nya namn till Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet föreslår Annika Nordlund och Björn Sandén till nya ledamöter i rådet.

Johan Kuylenstierna
Johan Kuylenstierna (56) Ordförande Klimatpolitiska rådet, ledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Axfoundation, KSLA, Sveaskog, Göteborgs universitet, Ecogain, Världsnaturfonden WWF

Annika Nordlund är lektor, docent och prefekt vid institutionen för psykologi samt verksam forskare vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet. Björn Sandén är professor i innovation och hållbarhet på avdelningen Miljösystemanalys vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers tekniska högskola.

Nordlund och Sandén skulle ersätta de nuvarande ledamöterna Katarina Eckerbergs och Tomas Kåbergers när deras förordnanden löper ut.

Det är regeringen som beslutar om ledamöter till Klimatpolitiska rådets styrelse. De föreslås tillträda den 1 juli 2021.

Rådets nya ordförande Johan Kuylenstierna tillträdde vid årsskiftet.

Tillbaka till namnnytt »

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang