Två ny chefer vid UD

Utrikesdepartementet har inrättat en ny enhet för FN, politik, konflikt och humanitära frågor.

Regeringen har utsett Carl Skau till chef för den nya enheten. Han är för närvarande chef över en annan enhet inom UD. Tidigare har Carl Skau bland annat varit ministerråd vid FN-representationen i New York och då samordnat Sveriges arbete i Säkerhetsrådet.

Som biträdande chef för enheten, har regeringen utsett Gunnar Aldén. Han är för närvarande biträdande chef för samma enhet som Carl Skau. Tidigare har Gunnar Aldén bland annat tjänstgjort vid ambassaderna i Mexico och Washington samt vid FN-representationen i New York.

Tillbaka till namnnytt »

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang