Tillväxtanalys får ny gd

Regeringen har utsett Sverker Härd till generaldirektör för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 

Ibrahim Baylan
Ibrahim Baylan (48) Näringsminister (S), tidigare samordnings- och energiminister, tidigare partisekreterare för Socialdemokraterna
Sverker Härd
Sverker Härd (57) Tillträdande generaldirektör på Tillväxtanalys, myndighetschef för Myndigheten för kulturanalys

Sverker Härd är i dag direktör och myndighetschef på Myndigheten för kulturanalys. Han har tidigare arbetat på flera olika myndigheter och inom Regeringskansliet. I grunden har han en doktorsexamen i statsvetenskap från Uppsala univeristet. 

– Sverker Härd är en erfaren chef och van att leda kunskapsintensiva organisationer. Med sin erfarenhet av att leda analys-, utvärderings- och utredningsfunktioner inom statsförvaltning blir Sverker Härd rätt person att leda Tillväxtanalys, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) i ett pressmeddelande..

Härd tillträder sin nya tjänst i september och förordnandet gäller under sex år.

Tillbaka till namnnytt »

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang