Tidigare Altingetmedarbetare prisas

Nathalie Gunnarsson, tidigare studentmedarbetare på Altinget, är en av två vinnare i riksdagens uppsatstävling.

Nathalie Gunnarsson tilldelas priset för sin uppsats "Competitive, Accommodative or Neither? An Examination of two Swedish Parties Competitiveness while in Opposition and Support Party Status", skriven vid Linnéuniversitetet.

Prismotiveringen lyder:

"Uppsatsen bidrar förtjänstfullt till förståelsen av partiers agerande i riksdagen i ett föränderligt parlamentariskt landskap. Författaren utför en gedigen hypotesprövning på ett omfattande material som sträcker sig över längre tid. Uppsatsen är väl förankrad i statsvetenskaplig forskning om partibeteende."

Den andra prisvinnaren är Thea Ahlgren som skrivit uppsatsen "Att bryta ner och avhumanisera en människa. En kvalitativ studie om kvinnliga riksdagsledamöters erfarenheter av och strategier för könade kränkningar på sociala medier" vid Uppsala universitet.

– De två vinnarna bidrar på ett mycket fint sätt till den samlade kunskapen om riksdagen, partierna och riksdagsledamöters villkor, säger talman Andreas Norlén i ett pressmeddelande.

Tillbaka till namnnytt »

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang