Sven-Erik Österberg blir ny landshövding i Stockholms län

Regeringen har utnämnt Sven-Erik Österberg som ny landshövding i Stockholms län och han tillträder 1 februari 2018.

Sven-Erik Österberg
Sven-Erik Österberg (62) Tillträdande landshövding i Stockholms län, landshövding i Norrbottens län

Sven-Erik Österberg lämnar sitt uppdrag som landshövding i Norrbottens län och tar över i Stockholms län. Han har tidigare varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna samt varit biträdande finansminister.

– Efter fem intressanta och lärorika år i Norrbotten känns det nu mycket spännande att ta sig an uppdraget att leda Länsstyrelsen i Stockholms län. Det som sporrar är naturligtvis att få arbeta med ett län med mycket stark tillväxt och utveckling, men där det också finns utmaningar som måste hanteras, säger Sven-Erik Österberg i ett pressmeddelande.

lingstrom@altinget.se

Tillbaka till namnnytt »

Pröva miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang