Riksdagsdirektören ska granska statsvetenskap

Riksdagsdirektör Ingvar Mattson ska ingå i en panel som utvärderar forskningsämnet statsvetenskap, för Vetenskapsrådets räkning.

Ingvar Mattson
Ingvar Mattson (57) Riksdagsdirektör, tidigare riksrevisor, tidigare generaldirektör Statskontoret

Vetenskapsrådet ska genomföra en utvärdering av statsvetenskap som forskningsämne. Utvärderingen ska se över både vetenskaplig produktion och genomslag i samhället.

Till sin hjälp kommer myndigheten ha en expertpanel som ska bedöma det senare. Panelen ska träffas vid två tillfällen. En av personerna i panelen är riksdagsdirektören Ingvar Matsson.

Matsson uppger till riksdagen att han fått frågan eftersom han är disputerad statsvetare, tidigare gd för Statskontoret, tidigare riksrevisor och just riksdagsdirektör. Talmannen har godkänt att Mattson ingår i panelen.

Ingvar Matsson kommer att få ett arvode på 25 500 kronor. Arbetet beräknas ta totalt 15 dagar.

Tillbaka till namnnytt »

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang