Rättviseförmedlingen lägger ner

Organisationen har under nio år arbetat för att bredda rekrytering inom olika branscher. Framförallt för att minska mansdominansen bland rekryteringar.

Rättviseförmedlingen grundades av Lina Thomsgård, som då var pr-konsult. Syftet var att öka medvetenheten kring att bredda mångfalden inom företag och få branscher att rekrytera utanför sina egna nätverk. Organisationen har under åren också fungerat som en arbetsförmedling.

– Målet har hela tiden varit att inte längre behöva finnas. När vi blickade inför 2019 så kände vi att så mycket av det vi har velat göra har börjat hända alldeles på egen hand, det har dykt upp en hel branch. Då kände vi att nu är det dags att lägga ner, säger Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz till Kulturnyheterna.

2014 lanserade organisationen Rättviseräknaren som på ett enkelt sätt tar fram jämförbar statistik kring vilka som syns och hörs i nyhetsmedia i dag. För utveckling och lansering fick Rättviseförmedlingen 3,2 miljoner i utvecklingsstöd från Vinnova.

2015 tog organisationen fram en lista med 334 med personer som kunde rekryteras till styrelser och insynsråd på uppdrag av Kulturdepartementet.

lingstrom@altinget.se

Tillbaka till namnnytt »

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang