Ny beredning ska försvara Sverige som forskningsnation

Regeringen tillsätter en ny forskningsberedning med tolv ledamöter.

Matilda Ernkrans
Matilda Ernkrans (47) Minister för högre utbildning och forskning (S), tidigare ordförande i utbildningsutskottet

Expertgruppen med forskare ska bland annat var rådgivare åt regeringen när de tar fram den nya forskningspolitiska propositionen. Beredningens förordnande sträcker sig ett år fram till hösten 2020.

– En viktig uppgift för forskningsberedningen är att ge råd till regeringen när den utarbetar svensk forskningspolitik. Min ambition är att svensk forskning ska fortsätta vara internationellt ledande. Vi behöver värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Ledamöterna: 

  • Anna Forsberg, professor
  • Johan Kuylenstierna, adj. professor
  • Olle Lundberg, professor
  • Sara Mazur, doktor
  • Elisabet Nihlfors, professor
  • Håkan Pihl, rektor
  • Lisa Salmonsson, doktor
  • Göran Sandberg, professor
  • Madelene Sandström, f.d. VD KK-stiftelsen
  • Astrid Söderbergh Widding, rektor
  • Tuula Teeri, professor
  • Mathias Uhlén, professor

Tillbaka till namnnytt »

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang