Mikael Hoffmann Årets allmänläkarvän

Svenska Distriktsläkarföreningens hederspris, Årets allmänläkarvän, har i år utsett Mikael Hoffman till priset.

Mikael Hoffmann är utbildad specialist i infektionssjukdomar och klinisk farmakologi. Han är för närvarande chef för Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemologi (NEPI), ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor och även ledamot i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel. Nu har han utsetts till mottagare av Svenska Distriktsläkarföreningens hederspris Årets allmänläkarvän. 

Han motiveras till priset för att bland annat ha "byggt broar och samarbeten inom vårdens olika professioner med särskilt fokus på läkemedelskedjan. Han har idogt och med sakliga, kunniga argument försvarat de allmänmedicinska kvaliteterna mot bland annat exploatering och felprioriteringar som leder till efterfrågestyrd vård", meddelas i ett pressmeddelande. 

nathalie@altinget.se

Tillbaka till namnnytt »

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang