Mats Wikström slutar som gd för ESV

Pia Heyman tar över som vikarierande generaldirektör för Ekonomistyrningsverket när Mats Wikströms förordnande går ut den 21 december.

"Det finns mycket att vara stolt över i förvaltningen. Från mitt perspektiv på ESV tänker jag framförallt på den väl fungerande budgetprocessen. Allt från riksdagens beslut om utgiftstak, regeringens budgetprocess och myndigheternas interna kontroll, redovisning, budgetdisciplin och prognoser", skriver Mats Wikström på myndighetens hemsida.

Det finns dock mer arbete att göra när det kommer till kostnadsminskningar, menar Wikström.

"För att åstadkomma betydande kostnadsminskningar krävs att regeringen anger vilka verksamhetsområden där kostnader ska minska. Ett sådant besparingsarbete bör vara målstyrt och långsiktigt samt vara väl förankrat på högsta nivå, såväl på myndighet som på departement", skriver han.

Pia Heyman, som de närmsta nio åren varit avdelningschef på ESV, blir vikarierande generaldirektör med start den 22 december 2016.

Hon har tidigare bland annat arbetat i regeringskansliet och på ESV som utredare.

ola@altinget.se

Tillbaka till namnnytt »

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang