Lena Hallengren ledamot i FN-grupp mot antibiotikaresistens

Socialminister Lena Hallengren (S) har blivit utsedd till en av 26 ledamöter som ska ingå i FN:s One Health Global Leaders’ Group. Syftet är att främja globala ansträngningar för att minska antimikrobiell resistens.

Lena Hallengren
Lena Hallengren (47) Socialminister (S), tidigare barn-, äldre- och jämställdhetsminister

På uppdrag av FN:s generalsekreterare har Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) utsett socialminister Lena Hallengren till att ingå i en högnivågrupp för att minska antibiotikaresistens – One Health Global Leaders’ Group.

– Jag är hedrad att få ingå i den FN-initierade gruppen av engagerade ledare för att arbeta för en så avgörande fråga som kampen mot antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens kallas ibland för den tysta pandemin. Den växer gradvis i det tysta men orsakar nu globalt hundratusentals människors död varje år, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

One Health Global Leaders’ Group uppgift är att fungera som en internationell organisation för att öka offentligt stöd och politisk synlighet för arbetet mot antibiotikaresistens, globalt. Utöver Hallgren består gruppen av bland annat generaldirektörerna för WHO, OIE och FAO samt ett antal ministrar och företrädare för läkemedelsindustrin och jordbrukssektorn. 

Tillbaka till namnnytt »

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang