Idea och KFO går samman

KFO och Arbetsgivarförbundet Idea går samman och blir Freima. Tillsammans vill de både öka medlemsnyttan såväl som främja den idéburna sektorn. 

Fremia kommer att företräda 5 600 medlemsföretag med sammantaget 150 000 anställda inom den idéburna sektorn. 

På KFO:s blogg beskrivs sammanslagningen som ett sätt att samla många aktörer och på så sätt kunna mobilisera sig bättre.

Freima beskriver att de ska lyfta idéburen sektor som en viktig del av svenskt entreprenörskap, främja demokrati och arbeta med aktuella samhällsfrågor såsom klimat.

KFO:s förbundsdirektör Petter Skogar säger till Altinget att sammanslagningen mellan arbetsgivarorganisationer och intresseorganisationer innebär en starkare organisering inom den tredje sektorn. Men det finns även andra fördelar.

– Vi kan få mer för pengarna, säger Petter Skogar. 

Sammanslagningen är också ett första steg mot att fler organisationer ska gå med. 

På frågan om vilka nackdelar som sammanslagningen innebär ser Petter Skogar inga alls, dock lyfter han att i större organisationer är det viktigt att ge olika intresse och typer av organisationer utrymme att driva olika intressen utifrån medlemsgrupper.

 

Tillbaka till namnnytt »

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang