Hon fick utmärkelsen som årets kontaktsjuksköterska

Anna-Karin Garp, på bröstenheten kirurgi vid Universitetssjukhuset i Linköping, tog den 3 februari emot Regionala cancercentrums (RCC) utmärkelse Årets kontaktsjuksköterska i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Utmärkelsen, som delades ut av kronprinsessan Victoria, arrangerades i Stockholm den 3 februari 2020 på den nationella cancerstrategins jubileumsdag. Syftet är att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans viktiga roll och funktion inom cancervården.

En kontaktsjuksköterska träffar patienten första gången i samband med att denne får diagnosbesked och har sedan ett övergripande ansvar för patient och närstående genom hela vårdkedjan.

– Mötet med patienten är absolut det viktigaste. Att kunna förmedla trygghet och ge information utifrån patientens egna behov gör att arbetet känns viktigt och meningsfullt, säger hon på Södersjukhusets hemsida.

På frågan om hon har förebilder svarar hon:

– Min chef, Anna-Carin Trygve, är viktig för mig eftersom hon alltid har varit drivande och stöttande i att utveckla omvårdnaden av våra patienter. Regionalt Cancercentrum (RCC) har också varit bra på att ge vägledning i utformandet av kontaktsjuksköterskerollen.

Tillbaka till namnnytt »

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang