Han tar över som chef för Försvarsmaktens insatsstab

Michael Claesson utnämns till ny chef för insatsstaben. Claesson tar över efter Jan Thörnqvist som kommer gå i pension. 

Michael Claesson
Michael Claesson (55) Generallöjtnant och chef för insatsstaben inom Försvarsmakten

Michael Claesson har varit verksam inom Försvarsmakten i 35 år. Efter värnplikten som kompanibefälselev fortsatte han som officer. Under sin tid inom Försvarsmakten har han även varit kontingentschef i Afghanistan och arbetar i nuläget som chef för ledningsstabens inriktningsavdelning på högkvarteret.

I september tillträder Michael Claesson som chef för insatsstaben inom Försvarsmakten. I och med anställningen befordras Claesson även till generallöjtnant.      

– Jag ser fram emot att använda den erfarenhet jag samlat på mig genom åren och använda dem i den här rollen, säger Michael Claesson, i ett pressmeddelande. 

Michael Claesson efterträder viceamiral Jan Thörnqvist som går i pension efter cirka 4 år som chef för insatsstaben. 

– Jag tar över ett väl fungerande fögderi med insatsstabens duktiga personal. Jag ser fram emot en period av lärande och lyhördhet och hoppas kunna fortsätta utveckla Försvarsmaktens operativa förmåga, säger Michael Claesson, i ett pressmeddelande.

Tillbaka till namnnytt »

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang