Han ska utreda rymdlagen

Regeringen har utsett Göran Lundahl till särskild utredare. Hans uppdrag blir att göra en översyn av den svenska rymdlagen.

Matilda Ernkrans
Matilda Ernkrans (47) Minister för högre utbildning och forskning (S), tidigare ordförande i utbildningsutskottet

Svensk rymdverksamhet är en viktig strategisk tillgång, enligt regeringen. Den kan bidra till att skapa nya jobb, stärka nationell säkerhet och stärka svensk konkurrenskraft. Samtidigt är det viktigt att den bedrivs på ett sätt som främjar forskning och innovation, och att den beaktar internationella regelverk. För att utreda hur detta fungerar tillsatte regeringen i april en utredning för översyn av regelverket för rymdverksamhet.

Nu tillsätts en särskild utredare till uppdraget. Göran Lundahl är lagman vid Lunds tingsrätt och har haft rollen som särskild utredare flera gånger tidigare. 

Uppdraget ska redovisas senast den 17 september 2021.

Beslutskedja: Översyn av regelverket för rymdverksamhet

15/4
2020
21/4
2020
21/9
2020
17/9
2021

Tillbaka till namnnytt »

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang