Han leder arbetet i ny kommitté

Per Molander, tidigare generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen, får i uppdrag att leda arbetet i regeringens nya satsning mot klyftor i samhället. 

I samband med att regeringen informerar om den nya kommitté som ska arbeta för minskade klyftor i samhället redovisas även att det blir Per Molander som ska driva arbetet i kommittén. 

Per Molander fick i april 2009 i uppdrag att bygga upp Inspektionen för Socialförsäkringen. Myndigheten drivs i dag av Molanders efterträdare.  

Molanders nya uppdrag i Jämlikhetskommissionen ska slutredovisas den 31 maj 2020. 

Tillbaka till namnnytt »

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang