Hallin tillträder som chef för Must

1 maj tillträdde Lena Hallin som chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och befordras därmed till generalmajor. 

Lena Hallin
Lena Hallin (59) Chef för Must, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Redan i augusti 2018 utsåg regeringen Lena Hallin till ny chef för Must, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Hon har sedan hösten haft rollen som ställföreträdande chef för Must. Hallin är därför väl insatt i Musts mångfacetterade verksamhet och uppdrag. 

Lena Hallin har sedan tidigare lång erfarenhet i Försvarsmakten, genom att tidigare haft posten som förbandschef, ledningssystemchef, försvarsattaché i Storbritannien och rollen som militär rådgivare vid Utrikesdepartementet. 

– Jag är glad, ödmjuk och stolt över att i den här rollen få bidra till ett säkrare Sverige, säger Lena Hallin i ett pressmeddelande. 

Hallin efterträder Gunnar Karlson, som avgår efter att ha haft befattningen i sju år och går i pension. 

Läs också: Lena Hallin blir chef för Must 

I Försvarsmaktens pressmeddelande från 2018 framgår det att den nya chefsposten innebär att Lena Hallin blir Sveriges första kvinnliga general utanför det försvarsmedicinska området. 

– Globalisering och digitalisering medför såväl nytta som möjligheter men får också negativa effekter. Vi måste kunna hantera både gamla och nya hotaktörer och ytterligare stärka vår förmåga att identifiera aktiviteter i den så kallade gråzonen. Vi ska vara steget före, säger Lena Hallin i ett pressmeddelande. 

Tillbaka till namnnytt »

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang