F.d. minister leder S valanalysgrupp

Socialdemokraterna tillsätter nu en valanalysgrupp som utvärdera partiets valrörelse och den gångna mandatperioden.

Gabriel Wikström
Gabriel Wikström (34) F.d. folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister (S), f.d. förbundsordförande för SSU

Den tidigare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström (S) har blivit utsedd till ordförande för valanalysgruppen och ska leda arbetet. Gruppen består av sex ledamöter och kommer från både regering, kommun och facket. Uppdraget ska redovisas i februari 2019.

– Det finns många olika områden som vi kommer behöva titta närmare på. S har haft en negativ trend under en rad val. Samtidigt står svensk socialdemokrati mycket starkare än vad som är fallet för många av våra systerpartier. Vi kommer ta ett helhetsgrepp för att analysera både styrkor och förbättringsområden, säger Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Ledamöter i valanalysgruppen: 

  • Ordförande: Gabriel Wikström, f.d. folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
  • Marika Lindgren Åsbrink, utredare, LO
  • Luciano Astudillo, stabschef på kommunalrådsavdelningen, Malmö stad
  • Maria Lindberg, försteombudsman, Socialdemokraterna i Västernorrland
  • Fredrik Olovsson, riksdagsledamot, Södermanlands län
  • Helén Eliasson, regionråd, Västra götalandsregionen

lingstrom@altinget.se

Tillbaka till namnnytt »

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang