Ebba Busch Thor har högst förtroende

Ebba Busch Thor (KD) är den partiledare som har högst förtroende bland väljarna, visar Novus senaste opinionsundersökning. Nyamko Sabuni har tappat mest sedan den senaste mätningen. 

Ebba Busch Thor
Ebba Busch Thor (32) Partiledare för Kristdemokraterna
Per Bolund
Per Bolund (48) Språkrör för Miljöpartiet, finansmarknads- och bostadsminister (MP), biträdande finansminister

Det är inga stora förändringar som skett sedan Novus senaste mätning i juni. Ebba Busch Thor (KD) har ökat sitt förtroende något, nu svarar 35 procent att de har ganska eller mycket stort förtroende för henne, jämfört med 33 procent i juni. 

På delad andraplats ligger tre partiledare. Stefan Löfven (S), Ulf Kristersson (M) och Jimmy Åkesson (SD) har alla 29 procent var. Av dem är Löfven den enda som har minskat sedan i juni, då hans förtroende låg på 30 procent. Kristersson ligger kvar på samma nivå, samtidigt som Åkesson ökat sitt förtroende från 27 procent i juni. 

Lägst förtroende

Längst ner på listan ligger Per Bolund (MP). Åtta procent svarar att de har ganska eller mycket stort förtroende för honom. Samtidigt anger 43 procent att de har ganska eller mycket litet förtroende för honom. Även Miljöpartiets andra språkrör, Isabella Lövin, får kämpa. Hennes förtroende ligger på elva procent. 

Nyamko Sabuni (L) är den partiledare som tappat mest förtroende sedan i juni. Då hade 22 procent ganska eller mycket stort förtroende för henne, att jämföra med tio procent i den senaste mätningen. 

Endast negativa balansmått

Balansmåttet anger andelen stort förtroende minus andelen litet förtroende. Ingen av partiledarna visar positiva balansmått, vilket innebär att fler har litet förtroende för dem än stort. 

Lägst balansmått har Isabella Lövin, som hela 60 procent har ganska eller mycket litet förtroende för. Hennes balansmått hamnar därmed på -49. Näst lägst balansmått har Per Bolund, med -35. 

Förtroendet för alla partiledare (balansmått)

 1. Ebba Busch Thor (KD), 35 procent (-8)
 2. Jimmy Åkesson (SD), 29 procent (-27)
 3. Stefan Löfven (S), 29 procent (-19)
 4. Ulf Kristersson (M), 29 procent (-17)
 5. Jonas Sjöstedt (V), 26 procent (-24)
 6. Annie Lööf (C), 23 procent (-28)
 7. Isabella Lövin (MP), 11 procent (-49)
 8. Nyamko Sabuni (L), 10 procent (-30)
 9. Per Bolund (MP), 8 procent (-35)

Siffrorna anger andelen med ganska eller mycket stort förtroende för partiledaren. Siffrorna inom parentes anger balansmåttet, alltså andelen stort förtroende minus andelen litet förtroende. 

Tillbaka till namnnytt »

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang