Beatrice Ask (M) ny talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor

Moderaterna inrättar en ny talesperson med motiveringen att "i en värld där det säkerhetspolitiska läget präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet blir dessa frågor allt viktigare".

Beatrice Ask
Beatrice Ask (61) Riksdagsledamot (M), Moderaternas talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor, ordförande i konstitutionsutskottet, ledamot i Försvarsberedningen, ledamot i Krigsdelegationen, f.d. justitieminister

Beatrice Ask är moderat veteran. Hon var skolminister 1991-94 och justitieminister 2006-2014.

På senare år har hon bland annat varit ordförande för justitieutskottet 2014-2017.  Under hösten 2017 vikarierade Ask som ordförande i konstitutionsutskottet för föräldraledige Andreas Norlén (M).

Beatrice Ask har varit en av Moderaternas ledamöter i Försvarsberedningen, och deltagit i arbetet med att lämna förslag om inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret för perioden 2021-2025.

johan@altinget.se

Tillbaka till namnnytt »

Pröva miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang