Anna Ekström KU-anmäls

Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Patrick Reslow har lämnat in en begäran till konstitutionsutskottet om att granska uttalanden.

Anna Ekström
Anna Ekström (61) Utbildningsminister (S), utbildningspolitisk talesperson (S), tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister, tidigare generaldirektör för Skolverket
Patrick Reslow
Patrick Reslow (50) Riksdagsledamot (SD), gruppledare i utbildningsutskottet

Tidningen Expressen har gjort en granskning av de svenska PISA-resultaten. Granskningen visar på att Sverige kan ha haft mycket lägre resultat än vad som uppgetts när de presenterades i december 2019.

I begäran pekar man på att Skolverket och utbildningsminister Anna Ekström (S) har presenterat PISA-resultat som mer positiva än vad de skulle varit om man inte sållat bort så många elever på grund av exempelvis dåliga språkkunskaper. 

Reslow skriver i sin begäran: "Statsrådet Anna Ekström har haft stort intresse av förbättrade PISA-resultat. Om statsrådet varit aktivt delaktig i att falsifiera och dela osanna uppgifter är detta naturligtvis mycket allvarligt och bör underställas en granskning av konstitutionsutskottet. Om statsrådet inte aktivt medverkat till de osanna uppgifterna men ändå haft kännedom om att resultaten framtagits på felaktig grund och trots detta valt att uttala sig som hon gjort kan det med fog ifrågasättas om hon lämnat korrekta uppgifter."

Tillbaka till namnnytt »

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang