Amerikaner får ekonomipris för forskning om klimat och teknik

William Nordhaus och Paul Romer får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. De får priset för att ha integrerat klimatförändringar och tekniska utveckling i makroekonomisk analys.

Nordhaus och Romers forskning har, även om den bedrivits separat, mycket gemensamt enligt priskommittén.  

– Det är två väldigt värdiga pristagare som har öppnat nya dörrar för ekonomisk analys av riktigt stora och långsiktiga frågor, säger Torsten Persson, sekreterare i ekonomipriset kommitté, till SVT Nyheter. 

Nordhaus har fokuserat på växelverkan mellan samhälle och klimat. Han är främst känd för att han i början av 1990-talet utvecklat en modell som beskriver samspelet mellan ekonomi och klimat. I dag används modellen bland annat till att undersöka konsekvenser av klimatpolitiska styrmedel vid olika naturvetenskapliga förutsättningar.  

Romer har skapat “Romer-modellen” som analyserar hur faktorer som teknisk utveckling och ökad kunskap påverkar långsiktigt ekonomisk tillväxt. Hans forskning är grunden för “endogen tillväxtteori” som försöker förklara storleken på ekonomisk tillväxt.

Robert Solow som är en av de tongivande forskarna i den andra grenen av tillväxtteorin, “exogen tillväxt”, fick ekonomipriset 1987.

johan@altinget.se

Tillbaka till namnnytt »

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang