De ska hitta lösningar till näringslivets klimatomställning

För att ta fram innovativa lösningar på samhällsutmaningar har regeringen utsett fyra samverkansgrupper. Dessa presenterades måndagen den 10 februari.

– Med samverkansprogrammen vill regeringen samla näringsliv, akademi, civilsamhälle såväl som det offentliga för att hitta lösningar på de utmaningar vi tillsammans står inför, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S), som är ansvarig för att leda regeringens arbete med grupperna.

Nedan listas de ledamöter som ingår i den ena av de totalt fyra grupperna, Näringslivets klimatomställning.

Christian Azar, professor, Chalmers tekniska högskola
Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa
Malin Frenning, EVP and Head of Infrastructure Division, AFRY
Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Eva Halvarsson, VD, Andra AP-fonden
Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna
Eva Karlsson, VD, Houdini Sportswear
Stefan Krook, grundare och styrelseledamot, Kivra AB
Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells
Emma Nehrenheim, klimatchef, Northvolt
Marie Nilsson, ordförande, IF Metall
Mikael Nordlander, head of R&D portfolio Industry Decarbonisation, Vattenfall AB
Martin Pei, Teknisk direktör, SSAB
Åsa Pettersson, head of Public Affairs & Sustainability, Scania
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Pia Sandvik, VD, RISE
Stefan Savonen, senior Vice President Energy & Climate, LKAB
Åsa Stenmarck, expert avfall och cirkulär ekonomi, Svenska miljöinstitutet (IVL)
Cecilia Tall, generalsekreterare, Sveriges Textil-och Modeföretag (TEKO)

Tillbaka till namnnytt »

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang