Generaldirektör till Europadomstolen

 Erik Wennerström, gd på Brottsförebyggande rådet, blir ny svensk domare i Europadomstolen.

Wennerström ersätter Helena Jäderblom. Han har valts av Europarådets parlamentariska församling.

Erik Wennerström är sedan 2012 generaldirektör för Brottsförebyggande rådet. Han är doktor i juridik och har tidigare också arbetat som folkrättsrådgivare vid utrikesdepartementet samt varit verksam vid justitiedepartementet och EU-kommissionen.

Europadomstolen består av 47 domare, en från varje medlemsstat i Europarådet. Domstolen avgör mål som handlar om den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

johan@altinget.se

Tillbaka till namnnytt »

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang