Nytt om namn


Födelsedagar

Peter Lindvall
Peter Lindvall

Regiondirektör i Region Gotland
50 år den 23. februari (född Stockholm).
Utbildning Marknadsföring, ekonomi, juridik (Stockholms uni. 1990-1994), marknadsföring (IHM Business School 1995-1997), ekonomi (Stockholms uni. 2003-2004)

Patrik Lundqvist
Patrik Lundqvist

Riksdagsledamot (S), ledamot i skatteutskottet
34 år den 23. februari (född Storvik).
Utbildning Gymnasieutbildning

Sara-Lena Bjälkö
Sara-Lena Bjälkö

Riksdagsledamot (SD)
42 år den 23. februari (född Våxtorp, Laholms kommun).
Utbildning Gymnasieutbildning

Claes Stråth
Claes Stråth

Medlare och utredare på näringsdepartementet, f.d. förhandlingsledare på näringsdepartementet, f.d. generaldirektör för Medlingsinstitutet
71 år den 23. februari (född Jönköping).
Utbildning Socionom (Socialhögskolan i Göteborg, 1972)

Margareta Fransson
Margareta Fransson

Regionråd (MP), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland
47 år den 24. februari (född Norrköping).
Utbildning Sjuksköterska (Gävle högskola, 1999)

Andreas Porswald
Andreas Porswald

Landstingsråd (MP) i Landstinget Västmanland
43 år den 25. februari (född Västerås).
Utbildning Ekologisk ekonomi, historia och statskunskap (Mälardalens högskola, 1994-1999)

Anders Ahl
Anders Ahl

Landstingsråd (SD) i Landstinget i Värmland
43 år den 25. februari (född Karlstad).
Utbildning Migration, kultur och kommunikation (Karlstads uni. 2013-2013)

Inger Ashing
Inger Ashing

Nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, ordförande för Rädda Barnen Sverige
44 år den 26. februari (född Long Sutton, England).
Utbildning Pol.mag (Lunds uni. 1998)

Carina Herrstedt
Carina Herrstedt

Riksdagsledamot (SD), ledamot i socialutskottet, suppleant i utbildningsutskottet
47 år den 26. februari (född Björnekulla, Åstorps kommun).
Utbildning Gymnasieutbildning

Pröva miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang