Nätverk

Hälsa och sjukvård

Vi är vana att tala om Sverige som ett av världens främsta välfärdsländer. Med de förutsättningar som finns i Sverige borde det kunna erbjudas en väl fungerande välfärd. Hur kommer det sig då att sjukvården - grundbulten i välfärdssystemet, brister på många plan, och att svensk sjukvård tappar placeringar på internationella rankningar? Sjukvården som erbjuds i Sverige är på många sätt världsledande. Men den bistra verkligheten är att svensk sjukvård tampas med bristande kompetensförsörjning, långa vårdköer och ett minskat antal fysiska vårdplatser. Hur löser vi detta?

Nästa möte

NätverksmöteHur kan vi säkerställa en god arbetsmiljö för att garantera hög vårdkvalitet?
11 oktober 2023
Stockholm

En god arbetsmiljö är en avgörande faktor för att säkerställa hög kvalitet inom vården. Under pandemin har vi sett hur viktigt det är med hälsosamma arbetsvillkor för sjukvårdspersonal, och att dessa kraftigt kan variera mellan olika sjukhus. Hur påverkar en dålig arbetsmiljö vården och hur kan vi förbättra den för att säkerställa en god vårdkvalitet? 

Håkan Olsson är vice generaldirektör på Arbetsmiljöverket och gästar dagens träff för att diskutera mer kring detta med nätverkets medlemmar. Vilka åtgärder kan myndigheten vidta och vad behövs från politiken för att alla inom vården ska ha en god arbetsmiljö? Träffen gästas också av Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund, som via sin roll företräder mer än 56.00 läkare. En intressant diskussion om hur vi kan säkerställa hög kvalitet inom vården väntas!

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 11 oktober 2023, kl. 09.30-12.30 

Håkan Olsson, vice generaldirektör Arbetsmiljöverket, Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund

Om nätverket

Vilka reformer eller satsningar är det som krävs för att göra vården mer tillgänglig för medborgarna? Hur bör samverkan mellan stat, region och kommun se ut för att erbjuda den bästa vården? Vad är planen för digitaliseringen av sjukvården och hur ska Sverige bli ledande inom e-hälsa? I Altingets hälso- och sjukvårdspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svensk hälso- och sjukvård. Målsättningen är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom vårdsektorn - utifrån mötet med intressanta föredragshållare. 

I Altingets hälso- och sjukvårdspolitiska nätverk kan deltagarna se fram emot viktiga brobyggande och nätverkande inom vårdsektorn och spännande diskussioner i ett förtroligt rum med intressanta gäster. Nätverket träffas vid fem tillfällen per år, och äger rum i konferenslokaler i centrala Stockholm. Det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att komma till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch. 

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Anne CarlssonSenior rådgivare Reform Society Company, mötesledare för Altingets nätverk Vård

Program

NätverksmöteHur kan vi säkerställa en god arbetsmiljö för att garantera hög vårdkvalitet?
11 oktober 2023
Stockholm

En god arbetsmiljö är en avgörande faktor för att säkerställa hög kvalitet inom vården. Under pandemin har vi sett hur viktigt det är med hälsosamma arbetsvillkor för sjukvårdspersonal, och att dessa kraftigt kan variera mellan olika sjukhus. Hur påverkar en dålig arbetsmiljö vården och hur kan vi förbättra den för att säkerställa en god vårdkvalitet? 

Håkan Olsson är vice generaldirektör på Arbetsmiljöverket och gästar dagens träff för att diskutera mer kring detta med nätverkets medlemmar. Vilka åtgärder kan myndigheten vidta och vad behövs från politiken för att alla inom vården ska ha en god arbetsmiljö? Träffen gästas också av Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund, som via sin roll företräder mer än 56.00 läkare. En intressant diskussion om hur vi kan säkerställa hög kvalitet inom vården väntas!

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 11 oktober 2023, kl. 09.30-12.30 

Håkan Olsson, vice generaldirektör Arbetsmiljöverket, Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund
NätverksmöteVinster i välfärden - privat eller offentlig sjukvård i Region Stockholm?
5 december 2023
Stockholm

Det nya styret i Region Stockholm har tagit initiativ till en "omställningsplan" för att granska och utvärdera kostnaderna och användningen av pengarna för vårdvalen. Syftet med planen är att ta itu med eventuella hälsoklyftor i länet och att hantera kostnadsutvecklingen för vårdvalen. I planen kommer man att se över vilka vårdval som inte fungerar, och vilka som eventuellt ska avskaffas.

En potentiellt omvälvande förändring kan vara på väg att ske inom regionens vårdsystem, vilket kan ha en betydande inverkan på många aktörer. En sådan förändring kommer att medföra en mängd frågor som behöver besvaras. Till exempel, vem kommer att ta hand om patienterna som idag vänder sig till privata vårdgivare? Dessutom, hur kommer denna förändring att påverka regionens vårdgivare och deras arbete?

Dagens träff kommer att gästas av dels, Charlotte Broberg (M) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm, dels Talla Alkurdi (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm. Charlotta och Talla kommer under träffen beröra detta ämne djupare med nätverkets deltagare. 

Fler gäster kan tillkomma. 

Stockholm, tisdagen den 5 december, kl. 09.30-12.30

Charlotte Broberg, (M) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm, Talla Alkurdi (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm
NätverksmöteVårdpolitisk paneldiskussion med socialutskottet
7 februari 2024
Stockholm

Till dagens träff har vi bjudit talespersoner från samtliga åtta riksdagspartier för att diskutera aktuell vårdpolitisk fråga.

Följande talespersoner kommer att delta: Anders W Jonsson (C), Christian Carlsson (KD), Fredrik Lundh Sammeli (S), Johan Hultberg (M), Karin Rågsjö (V), Ulrika Westerlund (MP), Lina Nordquist (L) och Linda Lindberg (SD).

Stockholm, onsdagen den 7 februari, kl. 09.30-12.30

NätverksmöteStatens haverikommissions uppdrag?
23 april 2024
Stockholm

Statens haverikommission är en svensk statlig myndighet som har till uppdrag att utreda allvarliga olyckor, med syftet att förbättra säkerheten. Hur ser utredningsprocessen ut vid olyckor som rör hälsa och sjukvård? Vad är det som avgör om en hälsa- och sjukvårdsrelaterad olycka utreds eller inte?

Under dagens träff kommer Statens haverikommissions generaldirektör John Ahlberk att gästa nätverket för att diskutera frågor som dessa närmare.

Stockholm, tisdagen den 23 april, kl. 09.30-12.30

John Ahlberk, generaldirektör vid Statens haverikommission
NätverksmöteKliniska läkemedelsprövningar
28 maj 2024
Stockholm

Till dagens träff har vi bjudit in Gunilla Andrew-Nielsen, Enhetschef Kliniska Prövningar & Licenser vid Läkemedelsverket. Gunilla kommer under träffen att berätta mer om kliniska läkemedelsprövningar i Sverige och i Norden. Hur skiljer sig kliniska läkemedelsprövningar i Sverige i jämförelse med våra övriga nordiska granländers? Vilka skillnader och likheter finns det?

Stockholm, tisdagen den 28 maj, kl. 09.30-12.30

Gunilla Andrew-Nielsen, Enhetschef Kliniska Prövningar & Licenser vid Läkemedelsverket

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00