Allt om Striden om skogen

Fjällnära skog: Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen gör halt

Fjällnära skog: Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen gör halt

SKOGSPROCESS. Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen överklagar inte domarna om skogsägarens rätt till ersättning för fjällnära skog till Högsta domstolen.
– Det är inget annat än en stor lättnad, Anders Pettersson, företrädare för Sorsele övre allmänningsskog och Tärna Stensele allmänning till Altinget.