2017 rekordår för nybilsförsäljningen – bensinbilar stod för 90 procent

En kartläggning från 2030-sekretariatets visar att 2017 blev ett rekordår för bilförsäljningen. Fortfarande är en övervägande majoritet av de bilar som säljs bensinbilar men förhoppningsvis kommer vi se en förändring under 2018.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar