Sverige vill att EU förbjuder 200 högfluorerade ämnen

Den svenska kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA har lämnat in förslaget till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar