Stockholmsmässan får ny hållbarhetschef

Den 10:e januari tillträder Linda Elmén sin nya tjänst som hållbarhetschef på Stockholmsmässan.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar